เราสามารถเรียนรู้และสานความฝันให้เป็นจริงได้ตลอดชีวิตของเรา

 รับสอนศิลปะและงานประดิษฐ์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ภาษาเยอรมันทุกระดับ ติวภาษาเยอรมันเพื่อสอบทำวีซ่า

การเรียนการสอนภาษาเยอรมัน

เนื่องจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากและมีกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน ผู้เรียนจึงจำต้องทุ่มเทและใช้เวลาในการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ทั้งการพูด ฟัง อ่านและเขียน  นักเรียนจะค่อยๆเรียนรู้จากผู้สอนโดยการใช้ภาษา ผ่านการเล่น และสื่อการสอนก่อน ที่จะถูกนำเข้าสู่ทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ (ไวยากรณ์ ) สำหรับเด็กเล็กก็สามารถฝึกฝนไปพร้อมกับผู้ปกครองได้เลย แทนที่ผู้ใหญ่จะใข้เลาในการรอบุตรหลานไปโดยเปล่าประโยชน์ เวลาทีอยู่บ้านผู้ปกครองจะได้ช่วยบุตรหลานทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปแล้ว จะมีผลมากต่อการมาเรียนในครั้งต่อไป


  • 20180704_123512.jpg
    ออกแแบบเพ้นท์กระเป๋า และเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษและสตรี
Visitors: 5,449